Algemene voorwaarden verhuur Afdrukken E-mailadres

Op de verhuur van ruimtes van Lazuli zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Alle aanvragen vinden plaats in volgorde van binnenkomst.
 2. Opties zijn geldig tot 2 weken voorafgaand aan de start tenzij anders afgesproken.
 3. Als zich een tweede belangstellende aandient voor hetzelfde moment waarop reeds een optie staat, wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de eerste optant. Dit is het moment waarop beslist moet worden of er voor dat deel van de optie waar zich een andere gegadigde voor aanmeldt wel of geen boeking plaats gaat vinden.
 4. Door een boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag zoals vermeld op de huurbevestiging en/of factuur.
 5. De betaling dient binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
 6. Indien de boeking wordt geannuleerd binnen 1 tot 2 maanden voor aanvang wordt 30% van het factuurbedrag m.u.v. catering in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 2 weken en 1 maand voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag m.u.v. catering berekend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige factuurbedrag inclusief catering in rekening gebracht.
 7. Indien er een serie dagen of dagdelen is geboekt geldt de eerste dag van die serie als peildatum voor punt 6.
 8. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de huurbevestiging andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt.
 9. Indien een factuur niet betaald wordt, ontvangt u een aanmaning. Indien de factuur ook niet betaald wordt na deze aanmaning, stuurt Lazuli een nieuwe factuur met € 50,- aanmaningskosten. Indien deze nieuwe factuur met aanmaningskosten ook niet wordt voldaan, wordt de inning van alle kosten uitbesteed aan een incassobureau.
 10. Lazuli behoudt zich het recht voor personen die de normale gang van zaken verstoren te verwijderen zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 11. In de ruimtes van Lazuli mag op last van de gemeente geen alcohol gedronken worden zonder de aanwezigheid van personeel van Lazuli.
 12. In geval van zelfbediening dienen de gehuurde ruimtes inclusief de keuken opgeruimd achtergelaten te worden. Indien dit niet gebeurt worden er achteraf extra kosten in rekening gebracht.
 13. In geval van zelfbediening wordt voor het aan laten staan van de vaatwasser in de werfkelder (grote zaal) € 2,- per uur in rekening gebracht. Dit wordt berekend vanaf het einde van de huurperiode tot het moment dat er weer medewerkers van Lazuli aanwezig zijn hetgeen langer dan 24 uur later kan zijn.
 14. Mocht er schade zijn opgetreden aan de eigendommen van Lazuli dan wordt dit vergoed door de huurder.
 15. Lazuli is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers.
 16. Door het boeken van onze ruimte wordt er akkoord gegaan met deze voorwaarden.
e-max.it: your social media marketing partner