Werken met de Levensfasen Afdrukken E-mailadres

dagboek-van-de-ziel-cover

Het grote verlangen dat met iedere geboorte aan ons wordt meegegeven, is om het unieke van onze ziel tot uitdrukking te brengen en vorm te geven op aarde. Dit verlangen vervullen is onze levensopgave.'Dagboek van de Ziel, blz.18

Algemeen
In deze eenjarige opleiding ontdek je hoe je het kader van de levensfasen op een creatieve manier kunt gebruiken. Kennis van de thematiek in de verschillende levensfasen is bijzonder waardevol voor het werken met mensen. Zij geeft een praktisch, positief en rijk kader om in gesprek te gaan, en mensen te helpen hun potentieel te verwezenlijken.

Wat leer je?
De opleiding 'Werken met de levensfasen' is een tweeledige leergang

• Je krijgt inzicht in de archetypische thematiek van de verschillende levensfasen en je leert hoe je de vragen van je cliënt kunt koppelen aan de levensfasen.
• Je leert hoe je op creatieve wijze de inhoud en de taal van de archetypen in kunt zetten in het coachen van een ander.
• Je krijgt concrete tips, oefeningen en effectieve werkvormen aangereikt die de thematiek behorende bij de verschillende levensfasen voelbaar maken en verdiepen.
• Je leert aan de hand van je eigen biografie; in die zin is deze opleiding ook een ontdekkingsreis in jezelf. Je krijgt zicht op ontwikkelingsmogelijkheden in jezelf, nieuwe wegen die je kunt bewandelen en de bronnen die jou inspiratie en levenskracht bieden.

Vooropleiding
Het gevolgd hebben van een opleiding bij het ITIP is een voordeel maar geen voorwaarde voor deelname. Deze opleiding vraagt, net als de andere opleidingen bij het ITIP, benieuwdheid naar jezelf en de bereidheid om jezelf te willen leren kennen in je licht- en schaduwkanten.Praktische informatie:

De opleiding bestaat uit vier tweedaagsen, zonder overnachting. We werken vrijdagmiddag en vrijdagavond tot 21.00 uur en zaterdagochtend van 10.00 - 16.30 uur.
Tussen de blokken door krijg je huiswerkopdrachten, waarin je steeds een ander aspect van jezelf onder de loep neemt. Elke tweedaagse staat een andere levensfase centraal: geboorte, kind, jongere, volwassene, oudere, dood. De zevende fase, de Lege Ruimte, krijgt in elk blok aandacht. Er komt een literatuurlijst die het mogelijk maakt je kennis van specifieke levensfasen of thema's te verdiepen.

Datum: 11 en 12 maart, 8 en 9 april, 13 en 14 mei, 10 en 11 juni 2016
Tijd: Vrijdag van 14:00 - 21:00 uur en zaterdag van 10:00 - 16:30 uur.
Locatie: Grote zaal van Lazuli, Oudegracht 243 a/d Werf, Utrecht
Aanmelden via het ITIP. Aanmeldingsformulier ITIP klik hier
Telefoon: 0575 510850
Website: www.itip.nl
e-max.it: your social media marketing partner
 

Nieuwsbrief

no_indent