Algemene voorwaarden groepen Afdrukken E-mailadres
Op alle groeps-activiteiten van Lazuli zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.
 1. Alle aanvragen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
 2. Door een boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag zoals vermeldt op de opdrachtbevestiging en/of factuur, ook als op de dag van de boeking blijkt dat er minder deelnemers zijn dan waarvoor geboekt is. 14 Dagen vóór de dag van de activiteit wordt het definitieve aantal deelnemers doorgegeven, tenzij anders afgesproken. Indien er een minimum aantal deelnemers is afgesproken blijft dit ten alle tijde gelden.
 3. De betaling dient binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
 4. Indien de boeking wordt geannuleerd binnen 1 tot 2 maanden voor aanvang wordt 30% van het factuurbedrag m.u.v. catering in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 2 weken en 1 maand voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag m.u.v. catering berekend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige factuurbedrag inclusief catering in rekening gebracht.
 5. Indien er een serie dagen of dagdelen is geboekt geldt de eerste dag van die serie als peildatum voor punt 4.
 6. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de huurbevestiging andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt.
 7. Lazuli behoudt zich het recht voor personen die de normale gang van zaken verstoren te verwijderen zonder restitutie van het cursusgeld.
 8. Het cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet gekopieerd worden t.b.v. derden.
 9. Als een groepsuitje meer dan 30 minuten uitloopt, zonder dat dit aan de organisatie van Lazuli te wijten is, worden de bijbehorende kosten extra in rekening gebracht.
 10. Lazuli is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers.
 11. De cursus kan bij calamiteiten gegeven worden door een andere docent en/of op een andere locatie.
 12. Door het boeken van een activiteit wordt er akkoord gegaan met deze voorwaarden.
e-max.it: your social media marketing partner
 

Nieuwsbrief

no_indent